نوشته شده توسط : مدیر
فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به جرم شناسی و زنان در این فصل از پایان نامه مفاهیم کلی راجع به جرم شناسی زنان از جمله انواع و گونه های جرم شناسی زنان، سیر تاریخی تحول جرم شناسی زنان و تاثیراتی که از مسائل اجتماعی گرفته اند مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به […]

:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطه یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان‌اند، البته در مواردی نیز در […]

:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
عین مستأجره باید معین باشد و اجاره مجهول یا مردد باطل است. به همین خاطر، بعضی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که در عقد اجاره مدت معلوم نباشد، به سختی می توان میان عقد بیع و عقد اجاره وجه افتراقی قائل شد و آن دو را از هم متمایز ساخت. چه بیع به تعبیر فقهاء […]

:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع […]

:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
فهرست منابع1-اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، 82، ج 2، 2- حقوق کیفری اختصاصی جلد اول شامبیاتی هوشنگ.شابک،چاپ ششم ،تهران 1380 4-رفیع پور، فرامرز (1374)، کندوکاوها و پنداشته ها (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول) 5-زینالی، حمزه، اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب ازاشخاص بر بزه دیدگی آن ها، رساله دکتری، دانشگاه تربیت […]

:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
گفتار سوم– در حقوق اسلام درباره زمان پیدایش صلح در مفهوم کلی، نه مأخذ مسلمی دیده می شود و نه از مبتکر خاصّی اسم برده شده است. ولی، با حدس و گمان و حتی ظنّ قوی می توان ادعا کرد که در گذشته نیز واژه مقدس صلح مورد توجه مردم و بزرگان جامعه های گوناگون […]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه حقوقی بین زن و مرد به وجود می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیفی میان طرفین جریان می یابد. بر اساس ماده 1133 ق.م: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه […]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع […]

:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
«نقشه مجمع از نظر جغرافیایی سیاسی کاملاً اشتباه بود زیرا ، ضدیت شدیدی را میان دو جامعه یهودی و عربی بوجود می آورد. هر دو سرزمین بصورت پاره پاره با شکل نامنظم و مرزهای طولانی و پیچ و خم دار درآمده بود.» در ادامه مقرر گردید قیومیت انگلیس هر چه زودتر و حداکثر تا اول […]

:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر
در اصطلاح فقها نیز شبیه معنای لغوی قصاص مورد عنایت قرار گرفته است: قصاص عنوانی است که برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب یافته، نظیر قتل، قطع، ضرب و یا جرح به کار می رود و ریشه ی آن پیروی کردن از اثر است؛ چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری […]

:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 مهر 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 صفحه بعد